24 - 26 June, 2019
Novotel Sydney Central, Sydney, Australia